30

خدمات موجود روستا

روستاي احمدآباد داراي برخي خدمات بوده و کمبودهاي خدماتي خود را از شهر هاي مبارکه و زيباشهر تأمين مي کند.

- آب آشاميدني:

آب آشاميدني روستاي احمدآباد از طريق چاه عميق مشترک با روستاي زودان استخراج شده و کنار خود چاهها تصفيه شده و پس از کلر زني به منازل هدايت ميشود.

- برق:

سيستم برق رساني روستا متصل به شبکه برق سراسري مي باشد که توسط يك ترانسفورماتور از برق سراسري تغذيه مي شود، بنابر اطلاعات دريافتي تمام خانوارهاي ساکن روستا از نعمت برق برخوردارند.

- تلفن:

روستای احمدآباد داراي ايستگاه مخابرات ميباشد و بيشتر منازل مسکوني روستا به تلفن خصوصي دسترسي دارند.

-گاز:

روستاي احمدآباد داراي سيستم لوله کشي گاز سراسري مي باشد.

- سيستم دفع فاضلاب:

روستاي فوق از نظر سيستم فاضلاب مجهز به سيستم فاضلاب سنتي (چاه) بوده که در کنار اغلب منازل مسکوني احداث و هر چند يکبار به وسيله ماشين هاي تخليه فاضلاب، تخليه مي گردد. پسابهاي حاصل از بارندگي نيز از طريق کانال آب جاري گشته و عمدتا در جوي آب و مسيلهاي موجود در روستا جريان پيدا مي کنند.

- غسالخانه :

روستاي احمدآباد داراي يك باب غسالخانه بهداشتي در جنوب شرق روستا مي باشد.

ب- خدمات رفاهي (اجتماعي و اقتصادي):

خدمات رفاهي شامل خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، تجاري و... مي باشد که نحوه توزيع
آنها در سطح روستا به شرح زير است:

- خدمات آموزشي:

روستاي احمدآباد داراي يك مدرسه ابتدايي و يك واحد آموزشي در مقطع راهنمايي مي باشد که هر دو در غرب روستا واقع گرديده که فقط به ساکنين خود روستا خدمات رساني مي کند.

- خدمات بهداشتي- درماني:

روستا داراي يك باب خانه بهداشت(در شرق روستا) است که تنها به ساکنين خود روستا خدمات ارائه مي دهد.

- خدمات تجاري:

واحدهاي تجاري موجود در روستا شامل باب مغازه هاي خوار و بارفروشي، تعميرگاه و...است کاه اغلب در نيمه مرکزي پراکنده گرديده و در حد خريد هاي روزانه به ساکنين روستا کالهاي مورد نياز را ارائه مي دهند. البته از بعضي روستاهاي اطراف نيز براي تعمير وسايل موتوري به اين روستا مراجعه مي کنند و از خدمات تجاري بهره مند مي شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =