30

اطلاعات جمعیتی

بررسي تغييرات جمعيتي روستاي احمدآباد در طي دهه هاي آماري نشان مي دهد که جمعيت اين روستا از 317 نفر در سال 1335 به 1418 نفر در سال 1390 رسيده است که بر اين مبنا در فاصله اين سالها جمعيت اين روستا بطور متوسط ساليانه 2.8 درصد رشد داشته است. طي سال 1355 تا 1392 تعداد خانوارها از 148 به 381 افزايش پيدا کرده که در مجموع تعداد 233 خانوار در 40 سال اخير اضافه شده است. اين امر نشان دهنده افزايش جمعيت از يك طرف و هسته اي شدن خانوارها طي 37 سال اخير مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 16 =