30

اولویتهای عمرانی روستا

 

اولویت بندی پروژه های عمرانی روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  خاکبرداري و تسطيح زمين در بخشهاي مخروبه و قديمي روستا جهت بسترسازي توسعه کالبدي      
  تسطيح، تفکيك و واگذاري زمين در عرصه هاي مناسب طبق طرح پيشنهادي مصوب جهت اجراي کاربريهاي مورد نياز      
  رعايت حريم مسيل و قنات در محدوده روستا با هدف کنترل و کاهش خطرات ناشي از بروز احتمالي سيل      
  بازگشايي و روان سازي مجموعه معابر اصلي درجه ۱ روستا و اصلاح معابر      
  توسعه تاسيسات و تجهيزات آب آشاميدني روستا      
  تجهيز و توسعه شبکه گاز در سطح روستا      
  توسعه کتابخانه عمومي – فرهنگي روستا      
  احداث پارک کودک (فضاي سبز عمومي)      
  تکميل کاربري ورزشي و فضاي سبز عمومي      
  مکان يابي محل دفن زباله      
  مکان يابي کاربري کارگاهي با هدف اشتغال زايي