30

مراکز اقتصادی روستا

اقتصاد غالب اين روستا برمبناي فعاليتهاي نوع سوم شامل (کارمندي، رانندگي، فروشندگي و... ) شکل گرفته و تداوم دارد. شاغلين بخش خدمات در مجموع 318 نفر از جمعيت شاغل روستا را شامل مي شود که در امور آموزشي ، اداري حمل و نقل و امور تجاري (مغازه هاي خوار و بار فروشي) فعاليت مي کنند. به طور کلي شاغلين بخشهاي عمده فعاليت در روستاي احمدآباد 417 نفر مي باشد که از اين تعداد 56 نفر (13.4 درصد) در بخش کشاورزي ، 43نفر (10.3 درصد) بخش صنعت، 318 نفر (76.3 درصد) در بخش خدمات مشغول به فعاليت مي باشند.

- خانوار هاي بهره بردار کشاورز و دامدار

درآمد اصلي اين نوع خانوارها از فعاليتهاي زراعت، باغداري، دامداري و در حد محدود مرغداري (به صورت همزمان) تأمين ميشود.

- خانوارهاي شاغل در بخش خدمات دولتي

اين افراد بصورت حقوق بگير دولت هستند و در مجموع 30 خانوار را شامل ميشوند

- خانوارهاي شاغل در بخش خدمات حمل و نقل، خرده فروشي و ...

تعداد 50 خانوار در مشاغل آزاد مشغول به فعاليت هستند.

با توجه به مطالعات محلي اين روستا عمدتا محصولات زراعي ودامي خود را به شهرهاي نظير اصفهان و مبارکه و زيبا شهر ارسال کرده و متقابلا از اين مراکز نهاده هاي اوليه ، خدمات تجاري و صنعتي اخذ مي کند . از سوي ديگر به دليل دارا بودن امکانات نسبتا زياد در اين روستا با روستاهاي مجاور نياز مبادلات اقتصادي در زمينه خرده فروشي ، شرکت تعاوني و خدمات بانکي به صورت محدود دارد.


راههای تماس :

راههای تماس

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − سه =