30

اماکن تفریحی روستا

از اماکن تفریحی روستا میتوان به پارک کودک اشاره نمود