30

صنایع دستی روستا

مهمترين محصول صنايع دستي علاوه بر توليدات دامي، مربوط به قالي بافي است که برخاسته از فرهنگ خاص روستا مي باشد.