30

اماکن مذهبی

– کاربري مذهبي:

روستای احمد آباد دارای يك مسجد و حسينيه مي باشد که به ترتيب ۱۰۰۳ و ۶۲۳ مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه ۰٫۷۱ و ۰٫۴۴ مترمربع در برگرفته است.

 

تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  مسجد      
  حسینیه