30

مراکز فرهنگی

روستای احمد آباد دارای یک باب خانه عالم به مساحت ۱۴۴ متر مربع که سرانه هر نفر برابر با ۰٫۱۰ متر مربع است که ۰٫۱ درصد از کل روستا را شامل میگردد.

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  خانه عالم
     
  کتابخانه      
  صندوق قرض الحسنه
     
  دفتر امور خیریه      
  مرکز فرهنگی      
  مجتمع آموزشی