30

اشتغال و اقتصاد

- کشاورزي و دامداري
در سال 1392 از کل جمعيت شاغل روستاي احمدآباد 43 نفر در بخش کشاورزي و دامداري مشغول به فعاليت هستند که 13.4 درصد از کل جمعيت شاغل را در بر مي گيرد. مساحت اراضي کشاورزي اين روستا 197 هکتار مي باشد که اين اراضي بصورت آبي و ديم مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بيشترين محصولات اين روستا برنج و گندم مي باشد.

- صنعت
فعاليتهاي صنعتي در روستاي احمدآباد به معني مورد انتظار (صنايع کارگااهي و...) وجود نداشته و عمدتا اشتغال در اين بخش از فعاليتهاي اقتصادي در دو زير بخش صنايع دستي و صنعت ساختمان سازي خلاصه مي گردد. ازجمله صنايع دستي رايج در روستا بصورت محدود و خانگي مي توان به صنايع توليدات دامي و صنعت قالي بافي اشاره نمود. اهالي روستاي احمدآباد در کنار شغل کشاورزي و دامداري بصورت محدود دست به توليدات دامي مي زنند. بدين صورت که شخص دامدار از دامهايي که در منزل خود نگهداري مي کند غير از شير و ماست توليدات ديگر مانند کشك،قارا و روغن حيواني را بدست مي آورد که عمدتأ نيز به مصرف خانوار مي رسد و يا در سطح روستا به فروش مي رسد. مهمترين محصول صنايع دستي علاوه بر توليدات دامي، مربوط به قالي بافي است که برخاسته از فرهنگ خاص روستا مي باشد. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت در روستا 43 نفر است که 10.3 درصد از کل جمعيت شاغل روستا را در بر ميگيرد.

- خدمات
اقتصاد غالب اين روستا برمبناي فعاليتهاي نوع سوم شامل (کارمندي، رانندگي، فروشندگي و... ) شکل گرفته و تداوم دارد. شاغلين بخش خدمات در مجموع 381 نفر از جمعيت شاغل روستا را شامل مي شود که در امور آموزشي ، اداري حمل و نقل و امور تجاري (مغازه هاي خوار و بار فروشي) فعاليت مي کنند. به طور کلي شاغلين بخشهاي عمده فعاليت در روستاي احمدآباد 417 نفر مي باشد که از اين تعداد 65 نفر (13.4 درصد) در بخش کشاورزي ،43 نفر (10.3 درصد) بخش صنعت، 318 نفر (76.3 درصد) در بخش خدمات مشغول به فعاليت مي باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 4 =