30

تاریخچه روستا

روستاي احمدآباد به دليل برخورداري از ويژگيهاي خاص محيطي و موقعيت جغرافيايي ويژه در طول تاريخ پذيراي اقوام مختلفي بوده است. اما آنچه قابل استناد است ورود اقوام فارس زبان به اين ناحيه در حدود 300 سال پيش بوده است که نام روستا به اين نام مشهور گشته است. روستاي احمدآباد براساس اظهارات ريش سفيدان و معتمدين محل هسته اوليه آن در گوشه هايي از شمال غرب روستا معروف به درب قلعه شکل گرفته است بافت اين قسمت از روستا در حال حاضر به صورت مخروبه و يا در حال تخريب بوده و يا در جاهايي از آن تجديد بنا در آن صورت گرفته است. مرحله اول شکل گيري روستا يعني بعد از هسته اوليه در شمال و شمال شرق (شمال و شرق هسته اوليه) روستا شکل گرفته است که اکثر کاربريهاي اين محدوده مسکوني مي باشد. مرحله دوم توسعه روستا در محدوده هايي از شرق(در کنار جاده ارتباطي) و ورودي روستا شگل گرفته است. مرحله سوم توسعه در نيمه جنوبي و جنوب شرقي روستا شکل گرفته است. مرحله چهارم که آخرين مرحله شکل گيري روستا مي باشد در جنوب شرق روستا استقرار يافته اسات. تمامي کاربريهاي اين محدوده مسکوني و اکثرا نوساز و مرمتي مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =